Iepakojuma varianti:

5 litri

10 litri

205 litri

G-ENERGY ANTIFREEZE 40

Apraksts:
Dzesēšanas šķidruma koncentrātu G–Energy Antifreeze izmanto darba dzesēšanas šķidrumu pagatavošanai ar uzdoto kristalizācijas sākuma temperatūru, tā atšķaidīšanas ceļā ar ūdeni. Par darba dzesēšanas šķidrumu koncentrātu neizmanto. Gatavais (atšķaidītais) dzesēšanas šķidrums (DŠ) paredzēts izmantošanai iekšdedzes dzinēju dzesēšanas sistēmās. Piedevu pakete, izveidota uz karbonskābju bāzes, nodrošina drošu un ilgstošu aizsardzību pret koroziju, kavitāciju, putu veidošanos, gumijas uzbriešanu.
G–Energy Antifreeze izgatavo, izmantojot importa piedevu paketi.
G–Energy Antifreeze, atšķirībā no dzesēšanas šķidrumiem, ražotus pēc tradicionālās tehnoloģijas, nesatur tādus potenciāli kaitīgus komponentus kā nitrātus un amīnus, attiecīgi mazāk piesārņo apkārtējo vidi. Šis DŠ arī nesatur silikātus un fosfātus, spējīgus izkrist nosēdumos.

Priekšrocības:
G–Energy Antifreeze – sniedz šādas priekšrocības organizācijām, ekspluatējošām automobiļus, privāto auto īpašniekiem, dzinēju konstruktoriem:
-Uzlabota siltuma pārvade – optimāls dzinēja darba temperatūras režīms.
-Remontu samazināšana – termostats, radiators un ūdens sūknis.
-Drošība – stabils korozijas inhibitors.
-Stabilitāte pret cietu ūdeni – silikātu un fosfātu iztrūkšana.
-Ērtības kombinētiem autoparkiem – viens DŠ vieglajiem un kravas automobiļiem.
-Ekoloģiski pieņemams – karbonskābju sāļu izmantošana piedevu paketē neietekmē ekoloģiju pie utilizācijas

 Akceptēšana un Specifikācijas:
-ASTM D3306
-BS 6580:2010